Tolv dager i jola

Julesangen «Tolv dager i jola» er skrevet av Aasmund Nordstoga og ble utgitt i 2011. Sangen har hentet inspirasjon fra den engelske julesangen «Twelve Days of Christmas«.

Tekst/Lyrics Tolv dager i jola

På den fyrste dag jol, då fekk eg av mitt viv
ein dompap i ei grån

På den andre dag jol, då fekk eg av mitt viv
to mistelteinar og ein dompap i ei grån

På den tredje dag jol, då fekk eg av mitt viv
Tre verpehøner, to mistelteinar og ein dompap i ei grån

På den fjorde dag jol, då fekk eg av mitt viv
Fire grisar små, tre verpehøner, to mistelteinar og ein dompap i ei grån

På den femte dag jol, då fekk eg av mitt viv
Fem høge ljos
Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i ei grån

På den sjette dag jol, då fekk eg av mitt viv
Seks kannur drikke, fem høge ljos
Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i ei grån

På den sjuande dagen, då fekk eg av mitt viv
Sju slag med kakur, seks kannur drikke, fem høge ljos
Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i ei grån

På den åttande dagen, då fekk eg av mitt viv
Åtte spelesveinar, sju slag med kakur, seks kannur drikke, fem høge ljos
Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i ei grån

På den niande dagen, då fekk eg av mitt viv
Ni par i dans, åtte spelesveinar, sju slag med kakur, seks kannur drikke, fem høge ljos
Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i ei grån

På den tiande dagen, då fekk eg av mitt viv
Ti høge stolar, ni par i dans, åtte spelesveinar, sju slag med kakur,
seks kannur drikke, fem høge ljos
Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i ei grån

På den ellevte dagen, då fekk eg av mitt viv
Elleve duka bord, ti høge stolar, ni par i dans, åtte spelesveinar,
sju slag med kakur, seks kannur drikke, fem høge ljos
Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i ei grån

På den tolvte dag jol, då fekk eg av mitt viv
Tolv pynta rom, elleve duka bord, ti høge stolar, ni par i dans,
åtte spelesveinar, sju slag med kakur, seks kannur drikke, fem høge ljos
Fire grisar små, tri høner, mistelteinar to og ein dompap i ei grån