Et barn er født i Betlehem

«Et barn er født i Betlehem» er en av de meste kjente julesangene i Norge som de fleste har sunget på barneskolen. Sangen er en oversettelse av den middelalderske julehymnen Puer natus in Bethlehem, som er en av verdens mest kjente julehymner. Sangen gjenforteller juleevangeliet om barnet Jesus, som ifølge dette var født i Betlehem.

Tekst/Lyrics Et barn er født i Betlehem

Et barn er født i Betlehem,
i Betlehem
ti gleder seg Jerusalem.
Halleluja, halleluja!

En fattig jomfru satt i lønn,
hun satt i lønn
og fødte himlens kongesønn.
Halleluja, halleluja!

Han lagdes i et krybberom,
et krybberom.
Guds engler sang med fryd derom.
Halleluja, halleluja!

Men okse der og asen sto,
og asen sto
og så den Gud og Herre god.
Halleluja, halleluja!

Av Saba kom de konger tre,
de konger tre;
gull, røkelse, myrra ofret de.
Halleluja, halleluja!

Nå all vår nød og sorg er bøtt,
vår sorg er bøtt,
oss er i dag en frelser født.
Halleluja, halleluja!

Guds kjære barn vi ble på ny,
vi ble på ny,
skal holde jul i himmelby.
Halleluja, halleluja!

På stjernetepper lyseblå,
de lyseblå,
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja, halleluja!

Guds engler der oss lærer bratt,
oss lærer bratt,
å synge som de sang i natt.
Halleluja, halleluja!

Da bliver engler vi som de,
ja vi som de.
Guds milde åsyn skal vi se.
Halleluja, halleluja!

Lov, takk og pris i evighet,
i evighet,
den hellige trefoldighet.
Halleluja, halleluja!